คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปี พ.ศ. 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หมวด 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 2
ขนาดไฟล์ 11.27 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร หมวด 2
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หมวด 5 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 5 (ฉบับสมบูรณ์)
ขนาดไฟล์ 10.43 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 5
ขนาดไฟล์ 10.50 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร หมวด 5
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หมวด 6 ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 6
ขนาดไฟล์ 11.04 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร หมวด 6
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บทสรุปผู้บริหาร PMQA 4.0

ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร PMQA 4.0
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย