คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 9 เดือน
ขนาดไฟล์ 9.15 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 13.11 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 3.95 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการประเมินหน่วยงานฯ SAR Report รอบ 6 เดือนหลัง (เพิ่มคำอธิบายในการรายงาน)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการประเมินหน่วยงานฯ SAR Report รอบ 6 เดือนหลัง (เพิ่มคำอธิบายในการรายงาน)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการประเมินหน่วยงานฯ องค์ประกอบที่ 5 Potential Based

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการประเมินหน่วยงานฯ องค์ประกอบที่ 5 Potential Based
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (SAR Report)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (SAR Report)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 7 (IDP)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 7 (IDP)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย