คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | Best Practice รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 : สำนักงาน กพร.

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 : สำนักงาน กพร.
ขนาดไฟล์ 26.41 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Best Practice การทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
best_practices_pga_61.pdf
ขนาดไฟล์ 11.45 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Best Practice การทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Best Practice การทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 6.68 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย