คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบลงนามคำรับรองฯ (Performance Agreement: PA)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำรับรองฯ อธปี63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำรับรองฯ รองปลัดปี63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
5.2563 รอบ 3 เดือน การรายงาน PA ของรองปล_กรม อ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2563 รอบ 3 เดือน การรายงาน PA ของรองปล_กรม อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0926.02_117ส่งรายงานผลPAรองปลัดฯและอธิบดีปี63 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2563 รอบ 3 เดือน การรายงาน PA ของรองปล_กรม อ.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (อธิบดีกรมอนามัย)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
6.2563 รอบ 3 เดือน การรายงาน PA ของ อธ กรม (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.2563 รอบ 3 เดือน การรายงาน PA ของ อธ กรม.docx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.2563 รอบ 3 เดือน การรายงาน PA ของ อธ กรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0926.02_117ส่งรายงานผลPAรองปลัดฯและอธิบดีปี63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย