คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารการประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ และห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบการประชุม
ขนาดไฟล์ 8.53 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Link VDO การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงตัวชี้วัดรอบ 6 เดือนหลัง

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 09.30-16.30น.ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1ชั้น 1กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ส่งคำสั่งแต่งตั้ง คกก. ตรวจประเมิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมคกกตรวจประเมินฯครั้งที่ 2_2563(21กพ63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด วันที่ 22 พ.ย. 62.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 63

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 63.jpg
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย