คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กิจกรรมงานประชุมคำรับรองกรปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ และห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
onepage_การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลตัวชี้วัดฯ_b.pdf
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1ชั้น 1กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
onepage_ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2-2563 วันที่ 21ก.พ_b.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
onepage_คกก.ตรวจประเมิน 150163._b.pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
onepage_การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 ณ TK27-281162_b.pdf
ขนาดไฟล์ 3.14 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
onepage_ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ-DOC-4.jpg
ขนาดไฟล์ 6.65 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
one page พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 191162 ณ ห้องกำธร.pdf
ขนาดไฟล์ 27.56 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย