คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการศึกษา/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา (ปฏิรูป) บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และกลไกการทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำนำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
0_คำนำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สารบัญ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
00_สารบัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

executive summary

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
01_executive summary.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บทที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
02_บทที่1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บทที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
03_บทที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บทที่ 3

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
04_บทที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บทที่ 4

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
05_บทที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บทที่ 5

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
06_บทที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บรรณานุกรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
07_บรรณานุกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
08_ภาคผนวก.pdf
ขนาดไฟล์ 6.16 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัยที่ 181/2556

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
anamai181_2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัยที่ 264/2556

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3anamai264_2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย