คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI template)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดระดับกรม

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดระดับกรม
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 9 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มจัดทำเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มจัดทำเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานประกอบตัวชี้วัดในคู่มือการจัดทำคำรับรองฯ (แก้ไขแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 8)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานประกอบตัวชี้วัดในคู่มือการจัดทำคำรับรองฯ (แก้ไขแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 8)
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างในการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 7 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับบุคคล

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวอย่างในการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 7 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับบุคคล
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงาน (SAR-card และ SAR-report)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงาน (SAR-card และ SAR-report)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมการจัดทำคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วันที่ 22-23 ม.ค.56

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมการจัดทำคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วันที่ 22-23 ม.ค.56
ขนาดไฟล์ 13.49 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย