คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดระดับกรม
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดระดับกรม

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดระดับกรม
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 9 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คะแนนผลการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มจัดทำเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มจัดทำเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงาน (SAR card และ SAR report)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงาน (SAR card และ SAR report)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานประกอบตัวชี้วัดในคู่มือการจัดทำคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานประกอบตัวชี้วัดในคู่มือการจัดทำคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 28-29 กพ.55

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 28-29 กพ.55
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย