คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการประเมินตนเอง

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการประเมินตนเอง
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คะแนนผลการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงาน (SAR card และ SAR report)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงาน (SAR card และ SAR report)
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานประกอบตัวชี้วัดในคู่มือการจัดทำคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานประกอบตัวชี้วัดในคู่มือการจัดทำคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบลงนามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบลงนามคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานการประชุม ”การจัดทำคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554” วันที่ 23-24 กพ.2554

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม ”การจัดทำคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554” วันที่ 23-24 กพ.2554
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย