คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รอบ 9 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คะแนนผลการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงาน (SAR card และ SAR report)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงาน (SAR card และ SAR report)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานประเมินตนเอง ตัวชี้วัดที่ 14 PMAQ (แก้ไขวันที่ 30 ก.ค.52)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานประเมินตนเอง ตัวชี้วัดที่ 14 PMAQ (แก้ไขวันที่ 30 ก.ค.52)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปตัวชี้วัดที่หน่วยงานจัดทำคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปตัวชี้วัดที่หน่วยงานจัดทำคำรับรองฯ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงาน ตามตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงาน ตามตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานประกอบ ตัวชี้วัดที่ 6 การปราบปรามการทุจริต

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานประกอบ ตัวชี้วัดที่ 6 การปราบปรามการทุจริต
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานประกอบ ตัวชี้วัดที่ 9 มาตรการประหยัดพลังงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานประกอบ ตัวชี้วัดที่ 9 มาตรการประหยัดพลังงาน
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ประกอบตัวชี้วัดที่ 14.3.5

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ประกอบตัวชี้วัดที่ 14.3.5
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย