คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารชี้แจงเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63 โดย สำนักงาน ก.พ.ร.

ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สกพร_คลินิกรางวัลบริการ-ส่วนร่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 13.55 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลัเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
TPSA_64_Manual.pdf
ขนาดไฟล์ 13.17 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f1นวัตกรรมการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f5ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด19.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f4บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f3ขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_f2พัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564

ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
TEPGA_64_Manual.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_1Open_Governance.docx
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_2Effective_Change.docx
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_3Effective_Change_and_Engaged_Citizen.docx
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_4Participation_Expanded.docx
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_5Participation_Expanded_and_Engaged_Citizen.docx
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2564_6Antipoverty_Empowered.docx
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรามารู้จักรางวัล TPSA และ TEPGA ปี 2564

ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
64_เรามารู้จักรางวัล2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

infographic ประเภทรางวัล

ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Info การสมัครรางวัล ปี 2564.jpg
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเภทรางวัล ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เตรียมความพร้อมการส่งผลงาน

ประจำปี พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
KM_เตรียมความพร้อม-Final.pdf
ขนาดไฟล์ 7.61 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เตรียมความพร้อมการส่งผลงาน เผยแพร่ 5 พ.ย. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 5.83 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการบรรยาย

ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกอบการบรรยาย”รางวัลเลิศรัฐกับการพัฒนาระบบราชการ” โดย อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
ขนาดไฟล์ 4.99 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1. แนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นางรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ และ นายวันเฉลิม ฤทธิมนต์ ศูนย์อนามัยชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ

ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
”บอกต่อการพัฒนาผลงานและการเขียนผลงานอย่างไร เพื่อก้าวสู่รางวัลคุณภาพ”
ขนาดไฟล์ 15.87 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการดำเนินงานการสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัล

ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Timeline-TPSADOH-6309รับรางวัล.png
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ. 2563

ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประเภทรางวัล และการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ. 2563

ประจำปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประเภทรางวัล และการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย