คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การปรับบทบาท โครงสร้างใหม่ของกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 724_2564 กำหนดส่วนราชการ สนง.ตรวจราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 640_2564 กำหนดส่วนราชการ สถาบันปัณณทัต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 576_2564 ปรับปรุงส่วนราชการฯ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 484_2564 ปรับปรุงส่วนราชการ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 483_2564 กำหนดส่วนราชการ กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 482_2564 กำหนดส่วนราชการฯ กองส่งเสริมความรอบรู้ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัย 24_2563 ลงวันที่ 10 ม.ค (ควบรวม สขร)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย 24_2563 ลงวันที่ 10 ม.ค (ควบรวม สขร).pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัยที่ 369/2560 เรื่อง แก้ไขชื่อหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
19anamai369_2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัยที่ 360/2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
18anamai360_2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัยที่ 359/2560 เรื่อง จัดตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17anamai359_2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัยที่ 225/2560 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อเพิ่มความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่ง225_2560.PDF
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัยที่ 906/2559 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
16anamai906_2559.PDF
ขนาดไฟล์ 7.23 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ยกเลิกคำสั่งกรมอนามัยที่ 545/2559 ลงวันที่ 15 มิ.ย.59 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15noanamai545_2559.PDF
ขนาดไฟล์ 5.66 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14anamai545_2559.pdf
ขนาดไฟล์ 3.28 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ-รหัส ”หน่วยงานบริการสุขภาพ” ของกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
book84_080259.pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัยที่ 42/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13anamai42_2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัยที่ 20/2559 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12anamai20_2559.PDF
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย