ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
  
 

  
  
หัวข้ออนามัยมีเดีย
แสดงความคิดเห็น : ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ระดับใด
  ประชุมการพัฒนาระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) เวลา 09.30 -14.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 5
  วันนี้ 23 เมษายน 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย จิตอาสาร่วมบริจาค Face Shield หรือ หน้ากากคลุมหน้าแบบพลาสติกใส จำนวน 20 ชิ้น
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงาน ประจำปี 2562 แก่ นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
     
 

      >>> Dowlond

 
 

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
Number of Today 20 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 58 คน
Total 24,589 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

Intranet กพร.
     Username
 
  Password
 
 

รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข