ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
แสดงความคิดเห็น : ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ระดับใด
  สรุปผลการประเมินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2) วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ
  สรุปผลการประเมินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 2) วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ
  สรุปการประชุมบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 5 เดือนแรก) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
  การประชุมสรุปบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 5 เดือนแรก) วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข