เมนูหลัก

 
Intranet กพร.
Username
Password  

 

 

แบนเนอร์ลิงก์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link ต่างๆ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 6 ชั้น 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-590-4313, 02-590-4229-30 โทรสาร 02-591-8187
ผู้จัดทำ ลาวัณย์  ขำเลขะสิงห์ : lawan.k@anamai.mail.go.th  , หนึ่งฤทัย  มาตเลิง : nuengruthai.m@anamai.mail.go.th